Welke methodes hebben resultaat?

HET MKS®, DE RODE DRAAD.
Als een rode draad in mijn aanpak, maak ik gebruik van het MKS® (Management KompasSysteem®). Het MKS® is speciaal ontwikkeld voor het MKB. Dit in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Het MKS® is een unieke adviesmethode die een verhelderend inzicht in de bedrijfsvoering verschaft en focust op resultaatbepalers binnen een bedrijf. Dat inzicht zorgt voor directe rendementsverbetering en duurzame verhoging van de ondernemingswaarde. Ruim 80% van de ondernemers die het MKS®-systeem heeft toegepast, realiseerden binnen 1 jaar een winstverdubbeling!

Uniek aan het MKS® is de MKS Benchmark waarin de resultaatbepalers van afzonderlijke bedrijven anoniem worden vergeleken met de 20% structureel best scorende bedrijven in hun branche. En dat levert zeer waardevolle extra informatie op. Deze Benchmark is exclusief beschikbaar voor erkend MKS®-adviseurs.

“Als je doet wat je altijd deed,
krijg je wat je altijd kreeg”.

-Albert Einstein

STERKE PUNTEN, HET FUNDAMENT
Het is mijn overtuiging dat de focus op sterke punten het beste resultaat
oplevert. Traditionele ontwikkeltrajecten leggen teveel nadruk op de zwaktes van personen, de zogenaamde “development needs”. Maar wie krijgt er nu energie van steeds maar gewezen worden op datgene wat je niet kunt? Het geeft juist veel meer energie en inspiratie om je talenten verder te mogen ontwikkelen en steeds beter te worden in datgene wat je toch al goed kunt. Talenten gaan dieper dan vaardigheden en competenties. Vaardigheden en competenties verkrijg je alleen door intensief en doelbewust leren en oefenen. Talenten heb je “gewoon” gekregen. Benut deze dan ook!

“Waarde is meer dan datgene wat
je kan tellen, meten of wegen”.

-Onbekend

©Copyright 2016 - &LETINK - Webdesign: Web Made Easy