Dit is wat ondernemers over &LETINK zeggen

“Mede door zijn jarenlange ervaring en gestructureerde manier van werken heeft Arjan Letink bijgedragen aan een gezond bedrijf met een mooie resultaatsontwikkeling”. “Hij heeft laten zien dat hij over kennis beschikt die niet alleen reikt tot feiten en managementadvies, maar ook dat hij oog heeft voor de persoon in de organisatie en hoe hij of zij kan groeien”.
-Directeur Infrabedrijf

“Met Arjan Letink samenwerken, gaf mij de duw in de juiste richting. Hij gaf me snel het gevoel dat het goed zou komen. Arjan luistert actief, ook naar dat wat niet gezegd wordt, en denkt mee. Hij heeft het lef en de communicatieve vaardigheden om de ‘harde’ waarheid boven tafel te krijgen en dat het bedrijfsbelang geen ondergeschoven kindje wordt. Hij is stabiel in zijn handelen en straalt rust en vertrouwen uit. Arjan gaat voor langdurige relaties”.
-Directeur WebTech-onderneming

“Vooral door zijn gestructureerde en betekenisvolle bijdrage hebben wij nu een in potentie levensvatbaar bedrijf. Arjan Letink heeft laten zien dat hij over analytisch vermogen, passie, betrokkenheid, initiatief en doorzettingskracht beschikt”. “In het bijzonder heeft hij zich onderscheiden door zijn visie, teamgeest en oplossingsgerichtheid…..”.
“…..waardoor de onderneming is ontwikkeld richting meer kwaliteit en efficiëntie, waarbij de medewerkers beter tot hun recht komen op de juiste positie en met name het besef van hun eigen verantwoordelijkheid is gegroeid”.

-Directeur installatiebedrijf

''Als je de moed hebt om de dingen simpel te zien,
dan kunnen mens en resultaat
tot ongekende hoogte groeien”.

-Jan van Setten

Wat wordt van jou verwacht?

Bij mijn selectie van nieuwe opdrachten, is motivatie de bepalende factor: je moet voldoende gretig en overtuigd zijn dat je verbetering wilt realiseren. Je moet de drive hebben om stapsgewijs en rendementsgericht te komen tot betere inzichten in de dynamiek van jouw bedrijf. Samen met jou bepaal ik de specifieke rendementsdrivers (knoppen) waarop je dient te sturen. Vooraf weet jij wat jouw inspanning gaat opleveren. Je koerst af op meer rendement en een bestendige groei van jouw onderneming. Bij voorkeur is er geen sprake van een “5-voor-12”-sitatie, want dan verliest de ondernemer vaak de regie. Als het nog “5-over-half-12” is, kan ik als gids/loods de ondernemer helpen om snel de koers te verleggen naar een gezonde toekomst.

“Attitude is a little thing
that makes a big difference”.

-Sir Winston Churchill

Wat maakt het team compleet?

Bij voorkeur werkt &LETINK samen met het bestaande netwerk van de ondernemer. Wat goed is, hoef je immers niet te veranderen. Uiteraard heeft &LETINK een groep van bewezen experts in zijn netwerk die
aanvullend kunnen worden ingezet. Verder kan bij calamiteiten een beroep worden gedaan op het netwerk van
MKS®-adviseurs.

“Om een vuur te maken,
heb je twee vuurstenen nodig”.

-L. May Alcott

©Copyright 2016 - &LETINK - Webdesign: Web Made Easy